เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
สวัสดีค่ะ nonthaburi2go ยินดีต้อนรับค่ะ
จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.12 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,489 ไร่ เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่... วิกิพีเดีย


เลือกจังหวัดที่ต้องการจองโรงแรม
สถานที่สำคัญในนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว


 
 
 
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
 
 •   รายชื่อวัดในจ.นนทบุรี »
 • รายชื่อโรงแรมในจ.นนทบุรี »
 • ค้นหาโรงแรมใน นนทบุรี»
 • ร้านอาหารในจ.นนทบุรี »
 • ปฏิทินกิจกรรมอิมแพ็คฯ »
 • จองตั๋วเครื่องบิน »
 • ตารางเวลารถไฟ »
 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (The Government Complex)   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีภารกิจในการบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของโครงการในทุกขั้นตอนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นให้เกิดการ ใช้ที่ดินราชพัสดุให้คุ้มค่า เต็มศักยภาพที่มี ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินทรัพย์ภาครัฐ สร้างรายได้ให้รัฐบาล และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ ตลอดจนการให้บริการประชาชนอันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
      ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้มีการจัด สรรที่ดินให้หน่วยงานราชการหลายแห่งนำไปใช้สร้างอาคารที่ทำการมาโดยตลอด แต่เมื่อความต้องการดังกล่าวมีมากขึ้น ทำให้กรมธนารักษ์ต้องสรรหาแนวทางในการจัดสรรที่ดินราชพัสด เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงหน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่บนสถานที่อันไม่เหมาะสม ทั้งแออัด คับแคบ และขาดการดูแลบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นที่มาของแนวคิดการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้ที่ราชพัสดุให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำที่ดินราชพัสดุมาใช้สร้างเป็นศูนย์ราชการขนาดใหญ่ แล้วให้แต่ละหน่วยงานมาใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยคิดค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตราค่าเช่าที่เหมาะ
      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบได้อย่างลงตัว ตอบสนองความต้องการใช้งาน ของแต่ละหน่วยงาน และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งระหว่างหน่วยงานเองและระหว่างหน่วยงาน กับประชาชนได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญคืออาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของการออกแบบและการใช้ระบบ Co-Generation

  แผนที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
  แผนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (The Government Complex Map)

  The Government Complex
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (The Government Complex)

  ค้นหาโรงแรมใกล้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
   
  การเดินทางโดยรถประจำทาง,รถตู้
  สาย รายละเอียดการเดินทาง
  รถประจำทาง
  สาย 52 ปากเกร็ด - บางซื่อ จากตลาดปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวขวาถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ ถนนเตชะวนิช ถนนโรงปูนซีเมนต์ สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ
  สาย 150 ปากเกร็ด - ม.ราม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนลาดพร้าว ถนนสุขาภิบาล1 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
  สาย 356 ปากเกร็ด - รังสิต รถวิ่งเป็นวงกลม เริ่มต้นจากปากเกร็ด ผ่านแยกหลักสี่ เลี้ยวซ้าย ไปยังสนามบินดอนเมือง สะพานใหม่ วิ่งถนนพหลโยธิน ตลาดยิ่งเจริญ ผ่านวงเวียนหลักสี่ เข้าถนนแจ้งวัฒนะ กลับไปวนที่ปากเกร็ด
  รถตู้
  ต.88 อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ปากเกร็ด - ท่าน้ำนนทบุรี โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตามถนนพหลโยธิน ขึ้นทางด่วนพหลโยธิน ลงทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน เข้าสู่ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  ต.77 รามคำแหง - ปากเกร็ด โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงแยกลำสาลี ข้ามสะพานคลองแสนแสบ ไปตามถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนประชาชื่น ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
  ต.79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ท่าน้ำนนทบุรี โดยจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  ต.80 รามคำแหง - ท่าน้ำนนทบุรี โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงไปตามถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  ต.122 สวนจตุจักร - ท่าน้ำนนทบุรี โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชานิเวศ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถนนประชาชื่น แยกพงษ์เพชร ถนนงามวงศ์วาน แยกแคราย ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี
  ต.102 สนามหลวง - ปากเกร็ด โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถนนพิษณุโลก ขึ้นทางด่วนยมราช ลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
  ประกันภัยรถยนต์

  ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ 3+, ชั้น 3

  ทางเลือกใหม่ของการทำประกันภัย SILKSPAN เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5/2543 ภายใต้การการกำกับดูแลของ บริษัทฯ เน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นกลางและยึดประโยชน์ สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 รายตั้งแต่ปี 2543

  ให้คุณมากกว่า คลิกดูรายละเอียด


  ให้คุณมากกว่า
  รวดเร็ว
  รวดเร็วคำนวณเปรียบเทียบเบี้ยกว่า
  20 บริษัทประกันใน 30 วินาที
  คุ้มค่ากว่า
  คุ้มค่ากว่าฟรี บริการช่วยรถฉุกเฉิน
  24 ชม. ,รถใช้ระหว่างซ่อม/ค่าเดินทาง
  ประหยัดกว่า
  ประหยัดกว่าผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต
  นานสูงสุด 10 เดือน
  สะดวก
  สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ในราคาพิเศษสุด*
  พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล**
  มั่นใจ
  มั่นใจรับประกันคืนเงิน 100%
  หากเจอที่อื่นถูกกว่า
  Email Alert
  Email Alertแจ้งเตือน ต่ออายุประกันรถ
  พ.ร.บ. - ต่อทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
  *บางกรมธรรม์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **ชำระสดลด 5% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ***เฉพาะประกันประเภท 5
  เลือกจังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือจองโรงแรม

  Hotels in Thailand

  nonthaburi2go in association with agoda.com
  AGODA ® is a registered trademark of AGIP LLC, used under license by Agoda Company Pte. Ltd.
  Agoda is part of priceline(NASDAQ:PCLN)